Vroegtijdige zaadlozing: uitleg, Types en Behandelmethodes

Vroegtijdige zaadlozing is als een man te snel een orgasme bereikt, dat wil zeggen dat er een korte tijd is tussen vaginale penetratie en de zaadlozing, de man heeft er geen controle over en dat geeft een gevoel van onmacht en leidt vaak tot veel leed.

De normale tijd tussen penetratie en zaadlozing, dat noemt men de intravaginale ejaculatie latentietijd (IELT), is per individu sterk wisselend en niet normaal verdeeld onder de bevolking. De gemiddelde IELT is niet dezelfde als de mediaan, de curve is eenzijdig verschoven, dat wil zeggen dat de meeste mannen binnen 5 tot 6 minuten een zaadlozing hebben, maar er bestaan ook mannen die de zaadlozing na 45 minuten krijgen.

Internationaal is afgesproken dat een IELT van minder dan een minuut tot één van de pijlers van vroegtijdige zaadlozing behoort. Er zijn zelfs mannen die al een zaadlozing krijgen nog voordat er penetratie heeft plaatsgevonden. Het beperkende van deze definitie is dat het alleen wordt beschreven bij mannen die intravaginale seks hebben. Mannen die aan andere vormen van seks bedrijven worden hierin niet betrokken.

Internationaal is afgesproken dat een IELT van minder dan een minuut tot één van de pijlers van vroegtijdige zaadlozing behoort.

Prevalentie / voorkomen en verschillende typen

Vroegtijdige zaadlozing komt volgens de meeste onderzoeken bij 1-2% van de mannelijke bevolking voor en wel die vanaf hun eerste seksuele ervaring al merken dat ze ongecontroleerd snel tot een zaadlozing komen. Deze vorm, van vroegtijdige zaadlozing die vanaf de eerste seksuele ervaring al plaatsvindt, heet het primaire type.

Er is ook een secundair type, die wordt gekenmerkt doordat het aanvankelijk goed ging en er op enigerlei moment de klad in is gekomen. Soms is dat ontstaan verbonden aan een ontsteking van de prostaat of een verstoring van de werking van de schildklier, maar meestal is de oorzaak niet aanwijsbaar.

Ook kan de oudere leeftijd een rol spelen en dan is het nu of niet meer een zaadlozing kunnen hebben. Daarnaast zijn er mannen die zich herkennen in een vroegtijdige zaadlozing, die volgens de definitie daar niet aan voldoen, met name niet aan het eerste criterium, de IELT minder dan een minuut.

Zelfs zijn er mannen die vinden dat ze bij een IELT van 45 minuten ook last hebben van een vroegtijdige zaadlozing, met name omdat het gaat om het verlies van controle over het tijdstip van de zaadlozing. In het algemeen kan een zorgvuldig opgebouwd uitstel zoals dat wordt geoefend in de tantra een gunstige rol spelen.

Behandeling

De behandeling voor vroegtijdige zaadlozing is uiteenlopend. Eén belangrijke voorwaarde is dat de hulpverlener begrip heeft voor het ongemak en de schaamte van de patiënt en hem zal prijzen dat hij zijn probleem heeft durven delen, dat is immers een heel belangrijke stap, die de patiënt zelf zal moeten maken, met name omdat er geen specifieke zichtbare kenmerken aan de patiënt zijn te onderscheiden, waardoor de hulpverlener op het spoor komt. Iedere man kan hiermee kampen en als er niet over wordt gesproken zal de hulpverlener daar ook nooit achter komen.

Uitstel van de zaadlozing kan geleerd worden, maar meestal heeft dat geen zin bij mannen die het primaire, levenslange type van vroegtijdige zaadlozing hebben. Zij zijn gebaat bij medicamenteuze ondersteuning, bijvoorbeeld met een verdovende crème, die op de penis wordt gesmeerd ongeveer een half uur voor de seks en er vlak voor de seks er weer vanaf moet worden gewassen, want anders zou ook de partner worden verdoofd. Je hebt zelfs condooms waarbij die crème aan de binnenkant is aangebracht. Dan hoeft natuurlijk de penis tevoren niet te hoeven worden gewassen.

Uitstel van de zaadlozing kan geleerd worden, maar meestal heeft dat geen zin bij mannen die het primaire, levenslange type van vroegtijdige zaadlozing hebben.

Daarnaast is er één medicijn dat specifiek voor vroegtijdige zaadlozing kan worden genomen. Het heet dapoxetine en dat middel moet minstens een uur tevoren worden geslikt en de werkzaamheid is enkele uren. Het middel kan echter wel lastige bijwerkingen opleveren. Andere middelen die ook worden ingezet zijn antidepressieve medicijnen, die niet als indicatie hebben dat ze kunnen worden gebruikt bij vroegtijdige zaadlozing maar uitstel van de zaadlozing wel als bijwerking hebben.

Het lastige is dat die niet zo snel werken als dapoxetine, zodat soms wordt geadviseerd deze middelen te slikken niet alleen rond de seksuele activiteit maar continu moeten worden geslikt met een opbouwtijd van enige dagen. De verlenging van de zaadlozing kan van 2 maal de IELT tot 5 tot 10 maal de IELT zijn, wat de gelegenheid geeft om intussen tijdelijk even te stoppen en daarna weer opnieuw te gaan beginnen voordat de zaadlozing komt.

Jonge mannen kunnen soms een snelle zaadlozing hebben en daarna gewoon doorgaan waarna de tweede zaadlozing trager verloopt en uiteindelijk meer bevrediging geeft van de seks voor beide partners. Sommige stellen kiezen ervoor om het voorspel uitgebreid te doen waarbij de partner tot een hoogtepunt wordt gebracht en daarna de man zelf een orgasme beleeft. Dit heeft oefening en begeleiding nodig en kan soms leiden tot een oplossing van het probleem zonder medicatie te nemen.

Een voorbeeld van een oefening kan de stop-start oefening zijn, waarbij de man ruim voor het bereiken van de zaadlozing stopt met het stimuleren van de penis om als de seksuele spanning is verminderd weer door te gaan. Een andere methode is als de man voelt aankomen dat de zaadlozing zich opbouwt hij snel aan de testikels gaat trekken, wat een pijnlijke ervaring kan zijn en wat het gevolg heeft dat het seksuele spanningsniveau (tijdelijk) daalt. De partner kan daar ook een actieve rol bij spelen.

Dr. Bert-Jan de Boer

Dr. Bert-Jan de Boer is mannenarts, medisch seksuoloog, huisarts en oprichter van de "Mannenkliniek De Boer" in Bilthoven. In 2004 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp "Erectiele dysfunctie in de huisartspraktijk". Informatie over zijn behandelingen kunt u vinden op dbmgz.nl.

Geef een reactie:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *